Mise u Svetištu sljedeće nedjelje u 8:00 i 11:00 sati.                                                                   Aktualni župni list

SVETA MISA U BITUNJANIMA, U NOVOJ KAPELICI

   Vjernici Bitunjana imaju se čime ponositi. Sagradili su, tj. pod krov stavili novu kapelicu u svome groblju. Radovi će se naravno nastaviti i tražiti sredstva kako bi se dovršio započeti posao

. Novu kapelicu u Bitunjanima je projektirao „Promark“ iz Mostara. Mjere su 10 X 6,80 m., a sveukupna cijena gradnje iznosi oko 45.000 KM. Do sada je uloženo i odrađeno oko 23.000 KM.
Vjernici Bitunjana su uvidjeli kako nema ništa od obnove stare kapelice koja je već bila dotrajala i napola neupotrebljiva, pa su pristupili gradnji nove na istome mjestu. Radovi su započeli s rušenjem stare kapelice 29. siječnja 2013. godine.  Nastavilo se sa iskapanjem temelja i izlijevanjem mrtve deke, nakon čega se nastavilo zidanje. Kosa deka izlila se 25. listopada 2013. Tako se u predvorju nove kapelici mogla reći sveta misa na blagdan Svih svetih gdje je bio prisutan lijep broj vjernika. U Bitunjanima trenutno imaju 24 obitelji čije se kuće i domovi  blagoslivljaju, ali se u groblje sv. Ane sahranjuje i ima svoju grobnicu 42 obitelji. Velik broj obitelji sudjelovao je i pomogao financijski, međutim ima i onih koji još to nisu učinili. Iskreno se nadamo da će i oni sudjelovati i svojim darom doprinijeti da se ovo lijepo djelo i dovrši na korist svih obitelji i ukopnika iz Bitunjana. Kapelica će biti na čast i ponos i našim potomcima, našoj djeci i unučadi koji će je koristiti za slavljenje Boga i prikazivanje svetih misa za naše pokojne koji se nalaze u tom groblju.

Izvođači radova na kapelici koji su donirali svoj posao: Paškić d.o.o (Uzarići), Promark (Mostar), Niskogradnja Laktaši.

Izvođači koji su umanjili cijenu svoga posla: Zdravko Šego Daka, Slavko Hrkač Mućo.

Svima koji su na bilo koji način pomogli gradnju kapelice iskreno i od srca hvala.

Vinko Mandarić

 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-01
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-02
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-03
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-04
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-05
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-06
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-07
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-08
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-09
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-10
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-11
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-12
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-13
 • bitunjani-izgradnja-nove-kapelice-2013-14
Tags:
Free counters! 

© 2012 - 2019 Svetište Studenci. Dozvoljeno je preuzimati izvorne tekstove. Web development Ante Kozina