Free counters! 

 

SASTANAK U ŽUPI U VEZI IZGRADNJE AUTOPUTA – 17.8.2012.

   Dana 17. kolovoza u župnom uredu, na čelu sa župnikom don Ivom Šutalom sastalo se Župno pastoralno vijeće te druge odgovorne osobe da bi se razgovaralo o izgradnji autoputa koji prolazi kroz župu Studence. Sastanku su prisustvovali, uz župnika, još 16 osoba: Niko Pavlović, Neđo Mandarić, Mario Brajković, Miro Kozina, Mile Luburić, Stanko Kapular, Drago Luburić, Mate Dugandžić, Tomislav Kapular, Blago Gadže, Ivan Pavlović – Ićko, Rade Luburić, Dragan Pavlović – Geta, te dvojica Zvirićana, Velimir Paponja i brat mu Željko. Rečeno je da svi zahtjevi idu preko mjesnih zajednica i njihovih predsjednika, koje će onda tražiti usaglašavanje s Općinom. Naime, prolaz autoputa nanosi štetu i privatnim i općim dobrima područja kuda prolazi. Stoga treba zahtijevati od izvođača, tj. od „Cesta BiH“ da se određene stvari uključe kao nadoknada za nanesenu štetu zbog izgradnje autoputa.

Župnik je istaknuo nekoliko točaka koje bi trebalo tražiti a koje su vezane uz župu i crkvu u Studencima i Zvirovićima:

 1. Parking pred crkvom u Zvirovićima – nanijeti materijal za parking i asfaltirati parking

 2. Put od Dugandžija do crkve (ili dalje) – asfaltirati u dužini od 6 m

 3. Parking iznad crkve (gornji) – izgraditi podzidu 60-70 m i nanijeti zemlju i asfaltirati

 4. Parking do Pastoralnog centra (donji)– izgraditi podzidu, 60-70 m, nanijeti zemlju i asfaltirati

 5. Most ispod crkve i pristup mostu – cestu proširiti i napraviti podzide

 6. Put od gornjeg parkinga do mosta asfaltirati

 7. Cesta od donjeg parkinga prema Gadži se već koristi – probiti i asfaltirati na glavni put

 8. Put prema livadi asfaltirati, 100 m

 9. Crkvena ograda, „Popova ograda“ – pronaći je i tražiti nadoknadu

 10. Zvukobran na vijaduktu tražiti cijelom dužinom

 11. Radi miniranja i detonacija crkvu treba kompletno obnoviti iznutra i izvana

 12. Radi miniranja i detonacija župnu kuću iznutra i izvana obnoviti

 13. Sve što se štete pravilo usput, za vrijeme miniranja odmah registrirati i tražiti obnovu

Također je istaknuto da treba naše ljude, vjernike župe Studenci, zaposliti na mjestima na kojima se to može dok se bude radila ova dionica (stražari i zaštitari uz objekte ili strojeve). Također je istaknuto da je vrlo važno imati projekt trase autoputa na osnovu kojega se točno znade kuda put prolazi. Ništa izvan te trase se ne može raditi i štogod se radi treba pozivati na odgovornost i tražiti nadoknadu. Također se točno znade gdje se nalaze deponiji za odlaganje zemlje i šuta. Izvan toga mjesta ne smije se odlagati niti uništavati bilo kakvim strojevima.