Free counters! 

 

PLAMEN LJUBAVI NA PROSLAVI SV. VINKA PAULSKOG – 27.9.2012.

   Sestre Milosrdnice koje vode dom starica „Sv. Josip“ u Ljubuškom proslavile su svoga utemeljitelja i zaštitnika sv. Vinka na vrlo svečan način u domu sa svojim staricama. Svečanu svetu Misu u 11 sati predvodio je vojni ordinarij za BiH mons. Tomo Vukšić uz koncelebraciju okolnih svećenika: gvardijana humačkog fra Velimira Mandića, humačkog župnika fra Ivana Borasa, studenačkog župnika don Ivu Šutala, župnika Šipovače Vojnići don Jozu Čirku i fra Radu Vukšića, svećenika s Humca. Na početku misnog slavlja biskupa, svećenike i predstavnike civilna vlasti , kao i djelatnice doma i sve starice, pozdravila je ravnateljica Doma sestra Paulina. Svetu Misu svojim prelijepim pjevanjem uzveličale su djevojke VIS-a „Plamen ljubavi“ iz župe Studenci koje su na poziv sestara došle sa svojim župnikom don Ivom Šutalom.

Sestra Paulina posebno je zahvalila starome Bošku Vukšiću iz Studenaca koji im neprestano pomaže darujući krompir, kupus, prasu, luk, paprike , paradaiz i ostale poljoprivredne proizvode koje ne moraju kupovati a svakodnevno se koriste u prehrani.

Biskup je u svojoj homiliji ukratko ispripovijedao uzorni život sv. Vinka te upozorio kako bismo mi danas trebali ići njegovim putem u pomaganju siromašnih, bolesnih i nemoćnih.

Nakon svete Mise sestre su posluživale starice u njihovoj blagovaonici, a pripremila su i lijep ručak za ostale svoje goste koji su se toga dana pridružili njihovom slavlju.

Proslava sv. Vinka - Galerija
Biskup Tomo propovijeda na sv. Misi
Biskup Tomo Vuksic predvodio je svetu Misu
Sestra Paulina pozdravlja prisutne
Sestra Paulina voditeljica dom Sv. Josipa
Starica dom sv. Josip u Ljubuskom
Starica dom sv. Josip