Free counters! 

 

PROŠIRIVANJE ŽUPNOG PARKINGA – 10. 1. 2013.

   U Novoj godini nastavili su se radovi na koridoru Vc, tj. na dijelu autoputa Bijača – Zvirovići. Pored župe crkve i župne livade a iznad Studenčice prelazi most dužine 590 metara koji će stajati na 6 stopa. Trenutno su u tijeku radovi na temeljima stopa. Bageri i pikaneri neprestano rade a suvišni materijal se odgoni na deponiju župnog parkinga pored Pastoralnog centra. Autoceste BiH, tj. firma Hering, napravila je ugovor sa župom da će materijal od stopa deponirati za proširenje župnog parkinga. To je i jednoj i drugoj strani od velike koristi jer je Izvođaču deponija blizu, a župa će time imati širi i veći parking.

 

Galerija
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (1)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (2)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (3)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (4)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (5)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (6)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (7)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (8)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (9)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (10)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (11)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (12)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (13)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (14)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (15)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (16)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (17)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (18)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (19)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (20)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (21)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (22)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (23)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (24)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (25)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (26)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (27)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (28)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (29)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (30)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (32)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (33)
Radovi na stopama mosta Studencica i prosirenje zupnog parkinga (34)