Free counters! 

 

RADOVI NA AUTOPUTU NA PODRUČJU ŽUPE STUDENCI – 3.11.2013.

   Koridor Vc u BiH na području od Bijače do Zvirovića dug je 11 km, i dio je autoputa koji bi trebao spajati Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku. Od tih 11 km kroz župu Studence prolazi oko 2,5 km. Kroz župu Studence iz pravca Zvirovića proteže se najprije most „Studenčica“ u dužini od 590 metara i prolazi pored župne crkve. Taj most preko kratkog usjeka Zagorje prelazi u vijadukt „Pavlović“ koji je dug 390 metara. Nakon njega autoput odmah ulazi u tunel „Bijela vlaka“ dužine 500 metara. Nakon par stotina metara nailazimo na most „Trebižat“ u dužini od 380 metara. Nakon ovoga mosta autoput izlazi iz naše župe i nastavlja dalje prema Bijači.
Kako ovdje inžinjeri kažu, ovaj dio autoputa mogao bi biti gotov negdje do kolovoza 2014. godine.  Na mostu „Studenčica“još se dovršuju dvije stope i dva upornjaka s jedne i druge strane brda. Također se radi ina spajanju jedne trake ispod koje su stope već dovršene. Vijadukt „Pavlović“ jednu je traku priveo kraju dok je ostala još jedna u cijeloj dužini ispod koje su stope već dovršene. Tunel „Bijela vlaka“ još nije probijen ali su radovi u završnoj fazi. Most „Trebižat“ u fazi je izrađivanja stopa i postavljanja armature jednim dijelom mosta.
Radovi se obavljaju danju i noću u više smjena. Kiša i loše vrijeme usporavaju radove. Hoće li se ova dionica od 11 km moći dovršiti do kolovoza iduće godine još će se vidjeti.

                                                                           Bernard Lauc


 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (2)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (3)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (4)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (5)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (6)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (7)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (8)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (9)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (10)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (11)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (12)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (13)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (14)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (15)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (16)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (17)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (18)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (19)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (20)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (21)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (22)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (23)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (24)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (25)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (26)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (27)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (28)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (29)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (30)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (31)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (32)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (33)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (34)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (35)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (36)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (37)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (38)
 • Radovi na autoputu na podruciju zupe Studenci studeni 2013 (39)

 


Doci 27.10.2013.

 


Most Studenčica 27.10.2013.

 


Most Studenčica video_2 27.10.2013.

 


Most Trebižat 27.10.2013.

 


Tunel Bijela Vlaka 27.10.2013.

 


Vijadukt Pavlović 27.10.2013.