Free counters! 

 

3. dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu – Studenci, 6. lipnja, 2015.

   Treći dan devetnice, u subotu,  6. lipnja, nismo imali gosta propovjednika, nego našega župnog vikara, don Tomislava. On je za temu imao treću Božju zapovijed: Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. Misa trećega dana je bila najmanje posjećena do sada. Na misi su pjevali također domaćini – Plavi anđeli – dječji zbor župe Studenci, pod vodstvom našega dirigenta Ivana Petkovića. Toga dana, rano ujutro, dva autobusa naših hodočasnika otišla su u Sarajevo na susret s papom Franjom. Među njima je i naš mješoviti župni zbor „Vrelo života“ koji je pjevao u veličanstvenom zboru od 1650 pjevača na svetoj Misi s papom Franjom na Koševu.


  • 3. dan devetnice 2015.
  • 3. dan devetnice 2015. (2)
  • 3. dan devetnice 2015. (3)
  • 3. dan devetnice 2015. (4)
  • 3. dan devetnice 2015. (5)
  • 3. dan devetnice 2015. (6)
  • 3. dan devetnice 2015. (7)
  • 3. dan devetnice 2015. (8)
  • 3. dan devetnice 2015. (9)
  • 3. dan devetnice 2015. (10)