U nedjelju 20. lipnja Prva sveta pričest u župi Studencima                                                                   Aktualni župni list

RESTAURACIJA RODNE KUĆE FRA NIKOLE ŠIMOVIĆA U ZVIROVIĆIMA - 25.9.-13.10. 2014.

   Inicijativa  za  obilježavanje  100.  obljetnice  smrti  fra  Nikole  Šimovića   došla  je  od  Marije  Šimović  iz  Bochuma  koja  se  revno  bavi  životom  i   djelom  fra  Nikole  Šimovića  već  od  god.  1982. 

Podršku za  ostvarenje  te  inicijative  zatražila  je  od  svog  strica  don  Branka  Šimovića ,  župnika  Hrvatske  katoličke  misije  Ennepetal-Lüdenscheid. Don  Branko  i  Marija  su  od  tada  pa  do  sada   zajedno  tražili  mogućnosti za ostvarenje  te  inicijative. U  tome  su  najprije  našli  veliku  podršku kod   župnika  fra  Nikoline  rodne  župe   don  Ive Šutala.  Veliku,  idealnu  podršku  dao  je  za to  prigodom  jednog  susreta  Marije i  don Branka Šimovića, mostarsko-duvanjski biskup,  mons.  dr.  Ratko  Perić.  Potom  su  dobili podršku  i  materijalnu  pomoć  od  Franjevačke  hercegovačke  provincije,  a   posebno  u  osobi  dr. fra Roberta  Jolića, ondašnjeg  župnika  u Čitluku  i  sadašnjeg  župnika  u  Klobuku. 
Franjevačka  provincija  je velikodušno  preuzela  organizaciju  i   financiranje  znanstvenog  simpozija o fra Nikoli  Šimoviću  te pripremu i tisak  zbornika nakon tog  znanstvenog  simpozija,  koji  je i objavljen   na   preko  500  stranica pod  naslovom  FRA  NIKOLA  ŠIMOVIĆ -  POGLAVAR  I  GRADITELJ.
Uz  predviđeni  znanstveni  simpozij,  koji  je  sigurno najvažniji događaj  u  projektu „Fra Nikola“  don Branko je  predložio  da  bi trebalo  ostaviti  i vidljivi  znak fra  Nikolinog životnog  djela. Tu  se  rodila  i  ideja  o obnovi  fra  Nikoline  rodne  kuće i  spomen-ploče  koja  bi  bila  postavljena   na  obnovljenoj  rodnoj kući  ovog velikana iz  Zvirovića.
U  proljeće  2012. počeli  su  se  skupljati  novčani  prilozi iz krugova   fra  Nikoline  obitelji  i  rodbine,  Šimovića,  kao i  župljana  fra  Nikoline  rodne  župe. Ta  sredstva  su  bila  potrebna  za  održavanje  simpozija   kao  i  za  obnovu urušene  fra Nikoline  rodne  kuće  u  Zvirovićima. 
Jure Šimović,  sin pokojnog  Ivana i  pokojne  Janje Šimović, intelektualac  koji  je  završio  dva  fakulteta  na pariškom  sveučilištu, fra Nikolin  prapranećak  koji  sa  obitelji  živi  i  radi  u  Francuskoj  preko  pola  stoljeća,  sad  umirovljenik,  a  koji  je  u  trajnoj  vezi  sa rođakom  don Brankom,  dao  je  don  Branku  punu  podršku   za  obnovu  spomenute  rodne  kuće,  kao i  urušenu  fra Nikolinu  rodnu  kuću  na  raspolaganje za  obnovu. Uz  to   mu  je  dao  punomoć  da  se  sva   predviđena  odšteta  za  njegovo izvlašteno zemljište u  Podvini za  gradnju  autoceste  koridor  Vc  donira  za  obnovu  fra  Nikoline  rodne  kuće.   Bez  ove  Jurine  novčane podrške  ne  bi  bilo  moguće  obnoviti  spomenutu  rodnu  kuću. 
Pored  Jurina  imena  bit  će  objavljena te u obnovljenoj  kući izložena   imena  svih  darovatelja  projekta „Fra  Nikola“.  
Krajem rujna 2014. firma „Ploter“ Slavka Šimovića, koji živi u Zadru, a čiji su korijeni duboko u Zvirovićima, započela je radove na restauraciji. Radili su oko tri tjedna i fra Nikolina rodna kuća je pokrivena. Išlo se naravno za tim da kuća bude izvornog izgleda, da joj se sačuva originalnost iz vremena u kojem je građena. Kako se nigdje nisu mogle naći kamene ploče za pokrov postavio se obični crijep koji se također dobro uklapa u ambijent okolnih kuća i njihovih crjepova.
Glavni restauratori koji su sudjelovali na obnovi kuće:
Nikola Šimović iz Zadra, voditelj radova na objektu, zidar i krovar
Nikola Brakljača iz Zadra, zidar i krovar
Mile Kokić iz Pridrage kod Zadra, tesar.
Također su u restauraciji sudjelovali: Stjepan Zdunić iz Slavonskog Broda, strojar i Stjepan Železnik iz Čakovca, zidar. 
Kompletna restauracija objekta uključivala je sljedeće radove: kopanje i dizanje poda, betoniranje ploče poda kuće, štemanje i čišćenje fuga, pranje zidova, podzidavanje porušenoga, fugiranje i injektiranje, postavljanje krova i na kraju uređenje okoliša. Istaknimo da se tlo dvorišta trebalo skinuti za 40 cm kako bi se dovelo u istu razinu s pragom kuće.
Iskreno se zahvaljujemo firmi „Ploter“ i njezinim restauratorima na profesionalnom i marljivom pristupu obnovi kuće fra Nikole Šimovića u Zvirovićima. Nadamo se da će se i preostali završni radovi oko restauracije moći ubrzo nastaviti.

 

J. Šimović

 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-01
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-02
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-03
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-04
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-05
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-06
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-07
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-08
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-09
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-10
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-11
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-12
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-13
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-14
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-15
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-16
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-17
 • restauracija-rodne-kuce-fra-nikole-simovica-2014-18
Free counters! 

© 2012 - 2021 Svetište Studenci. Dozvoljeno je preuzimati izvorne tekstove. Web development Ante Kozina