Nedjelja, 23. siječnja:                           8 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           9,30 - Sveta Misa u Zvirovićima                           11 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           Aktualni župni list

Radovi u i oko pastoralng centra 2018

 

 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-001
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-002
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-003
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-004
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-005
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-006
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-007
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-008
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-009
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-010
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-011
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-012
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-013
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-014
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-015
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-016
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-017
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-018
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-019
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-020
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-021
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-022
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-023
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-024
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-025
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-026
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-027
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-028
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-029
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-030
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-031
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-032
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-033
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-034
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-035
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-036
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-037
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-038
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-039
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-040
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-041
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-042
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-043
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-044
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-045
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-046
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-047
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-048
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-049
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-050
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-051
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-052
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-053
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-054
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-055
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-056
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-057
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-058
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-059
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-060
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-061
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-062
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-063
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-064
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-065
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-066
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-067
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-068
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-069
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-070
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-071
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-072
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-073
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-074
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-075
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-076
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-077
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-078
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-079
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-080
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-081
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-082
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-083
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-084
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-085
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-086
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-087
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-088
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-089
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-090
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-091
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-092
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-093
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-094
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-095
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-096
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-097
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-098
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-099
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-100
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-101
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-102
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-103
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-104
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-105
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-106
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-107
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-108
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-109
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-110
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-111
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-112
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-113
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-114
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-115
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-116
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-117
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-118
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-119
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-120
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-121
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-122
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-123
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-124
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-125
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-126
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-127
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-128
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-129
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-130
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-131
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-132
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-133
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-134
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-135
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-136
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-137
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-138
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-139
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-140
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-141
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-142
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-143
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-144
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-145
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-146
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-147
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-148
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-149
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-150
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-151
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-152
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-153
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-154
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-155
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-156
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-157
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-158
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-159
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-160
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-161
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-162
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-163
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-164
 • radovi-u-i-oko-pastoralnog-centra-2018-165
Free counters! 

© 2012 - 2022 Svetište Studenci. Dozvoljeno je preuzimati izvorne tekstove. Web development Ante Kozina