Nedjelja, 8. svibnja:                           8 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                          9,30 - Sveta Misa blagoslova polja u Stubici                           11 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           12 - Sveta Misa blag. polja u Trseljevini                           Aktualni župni list

HKM pravilnik

PRAVILNIK
   
      HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI NOVO SRCE – STUDENCI

I. OPĆE ODREDBE

Član 1. Hrvatska katolička mladež Novo srce (dalje HKM) je udruga katoličke mladeži župe Presvetog Srca Isusova u Studencima, koja se okuplja u Pastoralnom centru župe u Studencima. Osnovana je na temelju odredaba kanona 299-311 i 321-329 Crkvenog zakonika.
Član 2. Sjedište vodstva Udruge je u Pastoralnom centru župe Studenci.
Član 3. Geslo Novog Srca je: Učini srce moje po srcu svome!
Član 4. Pozdrav: SHALOM (MIR)!
Član 5. Najmanje jedanput godišnje sastaje se skupština Udruge koja donosi Poslovnik i jedina je kadra mijenjati pravilnik i način ustroja, te birati vodstvo.
Član 6. Članovi udruge imaju svoje članske iskaznice, pečat, znakove i zastavu. Oblik i sadržaj ovih znakova određuje se poslovnikom.

II. SVRHA HKM-a

Član 7. HKM se osniva u svrhu rada na vlastitoj duhovnoj izgradnji i posvećenju članova, te za apostolat i duhovnu obnovu katoličke mladeži na području župe u duhu Evanđelja
Član 8. Članovi HKM-a moraju biti praktični katolici. Uzor im je sam Isus i njegovo Presveto Srce kojemu se utječu. Njihov život mora biti po načelu Srca Isusova, tj. po načelina katoličke vjere što uključuje svjesno obdržavanje Božjih i crkvenih zapovijedi, njegovanje liturgijskog života, redovno sudjelovanje na svetoj misi, povremeno obavljanje duhovnih vježbi ili barem duhovne obnove, sudjelovanje na crkvenim sastancima, svečanostima, kako u župnoj tako i na biskupijskoj razini, te slavljenje crkvenih blagdana, posebno svetkovine Presvetog Srca Isusova pod čijom je zaštitom župa Studenci.
Član 9. Članovi HKM-a su dužni što bolje upoznati vjerski nauk i crkveno ustrojstvo. U tu se svrhu održavaju redoviti tjedni sastanci ili organizirani povremeni susreti na kojima se održavaju prosvjetna predavanja, tečajevi za proučavanje vjerskih, kulturnih i društvenih tema. Na poseban način njeguju glazbu, pjevanje i folklor, druže se s knjigom te šire katolički tisak; organiziraju priredbe i predavanja, zabave u katoličkom duhu, te su od svekolike pomoći duhovnim pastirima u pastoralnom radu. Radi razvijanja duha zajedništva organiziraju se skupne društvene igre, izleti, taborovanja i hodočašća.
Član 10. Članovi HKM-a, vođeni duhom apostolata, moraju promicati katoličku svijest u narodu, ljubav i odanost prema Crkvi, Svetom Ocu i biskupima. Posebno će njegovati lijepo izražavanje, vodit će borbu protiv psovke, boriti se za ćudoredne vrednote, pravo na život od začeća do smrti.

III. SREDSTVA RADA

Član 11. Radi ostvarivanja svrhe ovoga rada članovi HKM-a prikupljaju materijalna sredstva i to: 1. od članarine svojih članova; 2. od darova i priloga prijatelja Udruge; 3. od eventualnih dobiti kod sudjelovanja u nekim priredbama, nastupima ili organizacijama; 4. od povremene prodaje pojedinih tiskanih ili drugih izdanja. Visina članarine određuje se poslovnikom.

IV. ČLANSTVO

Član 12. Članom HKM-a može postati svaki katolički vjernik ili vjernica s područja župe s navršenih 15 godina pa sve dok se tko osjeća mladim, a nije sklopio ženidbeni vez.
Član 13. Uvjeti za pristup u HKM su: prihvaćanje načela Katoličke Crkve, kao i odredbi ovoga Pravilnika i Poslovnika koji donosi skupština HKM-a.
Član 14. HKM ima redovite, počasne i potporne članove.
Član 15. Članovi HKM-a ne mogu biti članovi ili voditelji onih udruga ili političkih stranaka koje u svojem programu imaju negativan odnos prema vjeri, moralu i Katoličkoj Crkvi.
Član 16. Članom HKM-a prestaje se biti: 1.smrću, 2. istupom, 3. isključenjem na osnovu odluke organa HKM-a koji je za to ovlašten.

V. ORGANIZACIJA I RAD

Član 17. HKM je udruga na području župe Presvetog Srca Isusova u Studencima sa sjedištem u Pastoralnom centru župe u Studencima.
Član 18. Ukoliko se ukaže potreba, HKM može osnovati svoje podružnice u drugim mjestima župe, te pripomoći kod osnivanja Udruge u drugim župnim zajednicama na području hercegovačkih biskupija i šire u hrvatskom narodu.
Član 19. U radu Udruge vrijedi načelo nadređenosti i podređenosti.
Član 20. Generalna skupština bira vodstvo Udruge; predsjednika, dopredsjednika, tajnika (i rizničara). Mandat vodstvu traje 3 godine, što može biti produženo još samo jedan mandat. U vodstvo se ne mogu birati maloljetni članovi. Udruga može imati i svoje sekcije s pročelnicima, njihovim zamjenicima i članovima sekcija.
Član 21. Zadaća vodstva je vodi, planira i saziva članstvo na redovite i povremene sastanke. Organizira rad Udruge između generalnih skupština, te se brine oko duhovne izgradnje članstva i apostolata Udruge kao cjeline.
Član 22. Duhovnika udruge imenuje nadležna crkvena vlast. Ukoliko se drugačije ne odredi duhovnik udruge je sam mjesni župnik On odgovara za sva pitanja vjere, morala i crkvene discipline.
Član 23. HKM mora svake godine održati svoju glavnu godišnju skupštinu. U izvanrednim slučajevima može se sazvati izvanredna skupština o čemu odlučuje vodstvo udruge ili trećina članstva.
Član 24. O radu redovitih i izvanrednih skupština pobliže odredbe donosi Poslovnik HKM-a.
Član 25. Udruga može imati i svoje sekcije kao što su nogometna, liturgijska, dramska i druge. One trebaju imati svoje članove, a na čelo tih sekcija stavljaju se pročelnici, njihovi zamjenici i rizničari.

VI. POSLOVNIK

Član 26. Poslovnikom HKM-a koji donosi Glavna godišnja skupština određuju se odnosi unutar organizacije, upute za rad, kao i način poslovanja Udruge.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Član 27. U slučaju prestanka djelovanja Udruge, imovina Udruge prelazi u vlasništvo župe Presvetog Srca Isusova u Studencima.
Član 28. Odluku o prestanku djelovanja Udruge može donijeti samo redovita ili izvanredna skupština udruge.
Član 29. Ovaj Pravilnik ima karakter privremenosti – ad experimentum. Donosi ga glavna skupština, a na snagu stupa danom odobrenja od nadležne crkvene vlasti.

 

Plamen ljubavi

“PLAMEN LJUBAVI” - VIS MLADIH

„Plamen ljubavi“ – 2011. g.

   Sredinom 2003. god. u župi je osnovan zbor mladih s vokalno-instrumentalnim sastavom. Pjevao je i svirao na Misi za djecu i mlade, te na raznim crkvenim skupovima. Pokretač zbora mladih bio je župljanin Damir Jurković. Župnik don Damjan, primjećujući glazbene potencijale mladih svoje župe, podržao je osnivanje vokalno-instrumentalnog sastava s nazivom "Plamen ljubavi". Pobuda je bila duhovna: po nadahnuću Srca Isusova, plamena božanske ljubavi prema ljudima, svojom pjesmom posvjedočiti i živjeti tu ljubav među mladim župljanima i svim ljudima. Skupina je u početku brojala sedam djevojaka, uz Damirovu klavirsku pratnju. Uglavnom su to srednjoškolke i studentice koje održavaju probu dva puta tjedno. Skupini su se s gitarama pridružili Nino Pandža i Marko Luburić. Sastav i broj članova pjevačke skupine mijenjao se zbog školskih i studentskih obveza mladih, ali se ustalio sljedeći sastav: Ivona i Josipa Dragičević, Ivana i Vinka Dugandžić, Ivana Lauc, Ana Luburić, Danijela i Kristina Pavlović, Marijeta Petković i Kristina Sušac, a glazbeno ih prati Mate Miličević.
   "Plamen ljubavi" uglavnom izvodi duhovne šansone te njeguje troglasno i četveroglasno pjevanje. Ovaj vokalno-instrumentalni sastav imao je mnogo zapaženih nastupa. U župi nastupaju na Misama i na vjenčanjima, na božićnim koncertima u župi kao i božićnom koncertu u Čapljini, na godišnjim okupljanjima župljana u Zagrebu, u svetištu Kraljice Mira u Hrasnu, u župi sv. Mateja u Mostaru i drugdje.

 • plamen-ljubavi-o-nama-01
 • plamen-ljubavi-o-nama-02
 • plamen-ljubavi-o-nama-03
 • plamen-ljubavi-o-nama-04
 • plamen-ljubavi-o-nama-05
 • plamen-ljubavi-o-nama-06
 • plamen-ljubavi-o-nama-07
 • plamen-ljubavi-o-nama-08
 • plamen-ljubavi-o-nama-09

Župni list 2017

 

Br. 1-Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa-B.pdf

04-ADVENTSKA-B.pdf

03-ADVENTSKA-B.pdf

02-ADVENTSKA-B.pdf

01-ADVENTSKA-B.pdf

Br. 48-34 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 47-33 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 46-32 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 45-31 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 44-30 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 43-29 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 42-28 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 41-27 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 40-26 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 39-25 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 38-24 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 37-23 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 36-22 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 35-21 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 34-20 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 33-19 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 32-18 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 31-17 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 30-16 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 29-15 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 28-14 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 27-13 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 26-12 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

Br. 25-11 nedjelja kroz godinu-2017.pdf

11.06.2017. Zupni list 24/2017(380).pdf

04.06.2017. Zupni list 23/2017(379).pdf

28.05.2017. Zupni list 22/2017(378).pdf

21.05.2017. Zupni list 21/2017(377).pdf

14.05.2017. Zupni list 20/2017(376).pdf

07.05.2017. Zupni list 19/2017(375).pdf

30.04.2017. Zupni list 18/2017(374).pdf

23.04.2017. Zupni list 17/2017(373).pdf

16.04.2017. Zupni list 16/2017(372).pdf

09.04.2017. Zupni list 15/2017(371).pdf

02.04.2017. Zupni list 14/2017(370).pdf

26.03.2017. Zupni list 13/2017(369).pdf

19.03.2017. Zupni list 12/2017(368).pdf

12.03.2017. Zupni list 11/2017(367).pdf

05.03.2017. Zupni list 10/2017(366).pdf

26.02.2017. Zupni list 09/2017(365).pdf

19.02.2017. Zupni list 08/2017(364).pdf

12.02.2017. Zupni list 07/2017(363).pdf

05.02.2017. Zupni list 06/2017(362).pdf

29.01.2017. Zupni list 05/2017(361).pdf

22.01.2017. Zupni list 04/2017(360).pdf

15.01.2017. Zupni list 03/2017(359).pdf

08.01.2017. Zupni list 02/2017(358).pdf

01.01.2017. Zupni list 01/2017(357).pdf

 

Zlatno srce

“ZLATNO SRCE” - MANDOLINSKI ORKESTAR

„Zlatno srce“ u Dracevu 2010. g.

   Don Damjan Raguž je 1994., u dogovoru sa Župnim pastoralnim vijećem, osnovao tamburaški ili mandolinski sastav „Zlatno srce“. On je 25. kolovoza 1994. pozvao Davora Bukvića iz Metkovića s kojim je razgovarao o preuzimanju i uvježbavanju sastava. Uskoro, 7. studenoga te godine, Davor počinje jednom tjedno dolaziti u Studence i s nekoliko dječaka vježbati sviranje na mandolini i gitari. Postao je i voditelj mandolinskog orkestra. Prvih nekoliko godina djelovanja u orkestru su vježbali i nastupali: Davor Bukvić (voditelj), Toni Kraljević, Josip Pavlović, Nikolina Petković, Martina Barišić, Jure Petković, Tomo Petković, Martina Rozić, Franjo Dragićević, Blaž Lauc, Ilija Petković, Mirko Petković, Cvitan Luburić, Mile Dugandžić, Tomo Pavlović, Mićko Kraljević, Gojko Jelčić, Ante Jurković, Nedjeljko Jelčić, Marko Dragićević, Mate Kapular, Bernard Lauc, Nikola Jelčić, Ivan Jelčić, Mišo Barišić, Stanko Pehar, Jure Mandarić, Arijan Pavlović, Jurica Pavlović, Zvonimir Barišić i Ivan Petković. Od tada do danas kroz orkestar je prošlo mnogo mladih koji su tu stjecali osnovnu glazbenu izobrazbu i ujedno doprinosili životu župne zajednice.
   Mandolinski je orkestar "Zlatno srce" počeo vrlo brzo nastupati pa je zbog mladosti i entuzijazma dobivao simpatije župljana. Nastupi su bili pod svetom Misom, na župnim svečanostima i priredbama, osobito za Božić, Prvu pričest, na Nevinu Dječicu, prigodom susreta sa starijim i bolesnim župljanima itd. Prvi javni nastup i koncert izvan župe bio je 1996. god., na blagdan Nevine Djece, u prepunoj dvorani kina "Mogorjelo" u Čapljini. Nakon toga je sa skladbom Ranka Bobana Hercegovina u srcu nastupilo na glazbeno-scenskom spektaklu Hrvatske radio-televizije Lijepom našom, održanom u Ljubuškom 18. veljače 1999. U programu je nastupio i poznati mladi guslar Željko Keža. Iste godine orkestar nastupa na proslavi Marije Majke Crkve u Mostaru s dvije pjesme: Fatimskoj Gospi i Na pijesku napisah. Uskoro prelazi granice države te uspješno nastupa 25. svibnja 2001. na šestom Hrvatskom festivalu mandolinista u Imotskom zvanom „Imota“. Nakon 2003. god., i njegova pripajanja HKUD "Studenčica", mandolinski orkestar "Zlatno srce" s tim Društvom nastupa na svim susretima, svečanostima i priredbama u zemlji i inozemstvu.

 • zlatno-srce-o-nama-01
 • zlatno-srce-o-nama-02
 • zlatno-srce-o-nama-03
 • zlatno-srce-o-nama-04
 • zlatno-srce-o-nama-05
 • zlatno-srce-o-nama-06
 • zlatno-srce-o-nama-07
 • zlatno-srce-o-nama-08
 • zlatno-srce-o-nama-09
 • zlatno-srce-o-nama-10
 • zlatno-srce-o-nama-11
 • zlatno-srce-o-nama-12
Tags:

Župni list 2018

 

Br. 52-Sveta Obitelj-C-2018.pdf

Br. 51-04-Adventska-C-2018.pdf

Br. 50-03-Adventska-C-2018.pdf

Br. 49-2-Adventska-C-2018.pdf

Br. 48-01-Adventska-C-2018.pdf

Br. 47-34-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 46-33-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 45-32-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 44-31-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 43-30-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 42-29-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 41-28-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 40-27-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 39-26-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 38-25-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 36-23-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 35-22-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 34-21-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 33-20-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 32-19-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 31-18-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 30-17-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 29-16-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 28-15-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 27-14-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 26-13-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 25-Sv. Ivan Krstitelj-B-2018.pdf

Br. 24-11-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 23-10-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 22-09-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 21-Presveto Trojstvo-B-2018.pdf

Br. 20-Duh Sveti-50nica-B-2018.pdf

Br. 19-7. Vazmena-B-2018.pdf

Br. 18-6. Vazmena-B-2018.pdf

Br. 17-5. Vazmena-B-2018.pdf

Br. 16-4. Vazmena-B-2018.pdf

Br. 15-3. Vazmena-B-2018.pdf

Br. 14-2. Vazmena-B-2018.pdf

Br. 13-Uskrs-B-2018.pdf

Br. 12-Cvjetnica-B-2018.pdf

Br. 11-5. Korizmena nedjelja-B-2018.pdf

Br. 10-4. Korizmena nedjelja-B-2018.pdf

Br. 09-3. Korizmena nedjelja-B-2018.pdf

Br. 08-2. Korizmena nedjelja-B-2018.pdf

Br. 07-1. Korizmena nedjelja-B-2018.pdf

Br. 06-6. Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 05-5. Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 04-4. Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 03-3. Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 02-2. Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

Br. 1-Krstenje Gospodinovo-B.pdf

Br. 1-Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa-B.pdf

 

Plavi anđeli

„PLAVI ANÐELI“ – DJEČJI ZBOR

„Plavi anđeli” na probi – 2011. g.

   Časne sestre „Služavke maloga Isusa“ prve su počele raditi organizirano s djecom na području liturgijskog pjevanja. Kraće je vrijeme to činila i djevojka Jelena Brkić. Djeca su pjevala u župnoj crkvi na Misama i u raznim prigodama. S. Marina Ivanković s dječjim zborom je 1994. godine nastupila na Zlatnoj harfi u Međugorju. Pod ravnanjem s. Pavke zbor je nastupio 2002. godine, prigodom proslave Marije Majke Crkve, u mostarskoj katedrali skladbom Majku Boga Velikoga. Župnik don Damjan Raguž  je potom mali zbor okupljao u raznim prigodama, bilo za župne svečanosti ili božićne priredbe. 
   Sadašnji župnik don Ivo Šutalo službeno je 2010. osnovao Dječji zbor s nazivom "Plavi anđeli" koji je iste godine prvi put javno nastupio na Božićnom koncertu u Studencima. Zbor ima preko 50 članova. Od 2011. godine župnik je počeo uvježbavati i grupu djece (njih dvadesetak) gitarista koji su dječji zbor počeli pratiti u na gitarama. Tako „Plavi anđeli“ s gitaristima redovito pjevaju i sviraju nedjeljnu svetu Misu u 8 sati. Svake prve nedjelje im se pridruže i tamburaši „Zlatno srce“. 
   „Plavi anđeli“ su zajedno sa tamburašima na uskrsnom koncertu 2010. godine otpjevali pjesmu „Daj nam Gospode Isuse“. Uskrsni koncert započeo je don Ivo Šutalo 2010. godine, a službeni mu je naziv „Isus usta slavni“ u slavu uskrslog Gospodina. Na njemu redovito nastupaju župni crkveni zborovi: „Vrelo života“ – mješoviti župni zbor, „Plamen ljubavi“ – zbor mladih, „Plavi nađeli“ – dječji župni zbor i „zlatno srce – tamburaški sastav.

 • plavi-andjeli-o-nama-01
 • plavi-andjeli-o-nama-02
 • plavi-andjeli-o-nama-03
 • plavi-andjeli-o-nama-04
 • plavi-andjeli-o-nama-05
 • plavi-andjeli-o-nama-06
 • plavi-andjeli-o-nama-08
 • plavi-andjeli-o-nama-09
 • plavi-andjeli-o-nama-10
 • plavi-andjeli-o-nama-11
 • plavi-andjeli-o-nama-12
 • plavi-andjeli-o-nama-13
 • plavi-andjeli-o-nama-14
Free counters! 

© 2012 - 2022 Svetište Studenci. Dozvoljeno je preuzimati izvorne tekstove. Web development Ante Kozina