Nedjelja, 23. siječnja:                           8 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           9,30 - Sveta Misa u Zvirovićima                           11 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           Aktualni župni list

HKM pravilnik

PRAVILNIK
   
      HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI NOVO SRCE – STUDENCI

I. OPĆE ODREDBE

Član 1. Hrvatska katolička mladež Novo srce (dalje HKM) je udruga katoličke mladeži župe Presvetog Srca Isusova u Studencima, koja se okuplja u Pastoralnom centru župe u Studencima. Osnovana je na temelju odredaba kanona 299-311 i 321-329 Crkvenog zakonika.
Član 2. Sjedište vodstva Udruge je u Pastoralnom centru župe Studenci.
Član 3. Geslo Novog Srca je: Učini srce moje po srcu svome!
Član 4. Pozdrav: SHALOM (MIR)!
Član 5. Najmanje jedanput godišnje sastaje se skupština Udruge koja donosi Poslovnik i jedina je kadra mijenjati pravilnik i način ustroja, te birati vodstvo.
Član 6. Članovi udruge imaju svoje članske iskaznice, pečat, znakove i zastavu. Oblik i sadržaj ovih znakova određuje se poslovnikom.

II. SVRHA HKM-a

Član 7. HKM se osniva u svrhu rada na vlastitoj duhovnoj izgradnji i posvećenju članova, te za apostolat i duhovnu obnovu katoličke mladeži na području župe u duhu Evanđelja
Član 8. Članovi HKM-a moraju biti praktični katolici. Uzor im je sam Isus i njegovo Presveto Srce kojemu se utječu. Njihov život mora biti po načelu Srca Isusova, tj. po načelina katoličke vjere što uključuje svjesno obdržavanje Božjih i crkvenih zapovijedi, njegovanje liturgijskog života, redovno sudjelovanje na svetoj misi, povremeno obavljanje duhovnih vježbi ili barem duhovne obnove, sudjelovanje na crkvenim sastancima, svečanostima, kako u župnoj tako i na biskupijskoj razini, te slavljenje crkvenih blagdana, posebno svetkovine Presvetog Srca Isusova pod čijom je zaštitom župa Studenci.
Član 9. Članovi HKM-a su dužni što bolje upoznati vjerski nauk i crkveno ustrojstvo. U tu se svrhu održavaju redoviti tjedni sastanci ili organizirani povremeni susreti na kojima se održavaju prosvjetna predavanja, tečajevi za proučavanje vjerskih, kulturnih i društvenih tema. Na poseban način njeguju glazbu, pjevanje i folklor, druže se s knjigom te šire katolički tisak; organiziraju priredbe i predavanja, zabave u katoličkom duhu, te su od svekolike pomoći duhovnim pastirima u pastoralnom radu. Radi razvijanja duha zajedništva organiziraju se skupne društvene igre, izleti, taborovanja i hodočašća.
Član 10. Članovi HKM-a, vođeni duhom apostolata, moraju promicati katoličku svijest u narodu, ljubav i odanost prema Crkvi, Svetom Ocu i biskupima. Posebno će njegovati lijepo izražavanje, vodit će borbu protiv psovke, boriti se za ćudoredne vrednote, pravo na život od začeća do smrti.

III. SREDSTVA RADA

Član 11. Radi ostvarivanja svrhe ovoga rada članovi HKM-a prikupljaju materijalna sredstva i to: 1. od članarine svojih članova; 2. od darova i priloga prijatelja Udruge; 3. od eventualnih dobiti kod sudjelovanja u nekim priredbama, nastupima ili organizacijama; 4. od povremene prodaje pojedinih tiskanih ili drugih izdanja. Visina članarine određuje se poslovnikom.

IV. ČLANSTVO

Član 12. Članom HKM-a može postati svaki katolički vjernik ili vjernica s područja župe s navršenih 15 godina pa sve dok se tko osjeća mladim, a nije sklopio ženidbeni vez.
Član 13. Uvjeti za pristup u HKM su: prihvaćanje načela Katoličke Crkve, kao i odredbi ovoga Pravilnika i Poslovnika koji donosi skupština HKM-a.
Član 14. HKM ima redovite, počasne i potporne članove.
Član 15. Članovi HKM-a ne mogu biti članovi ili voditelji onih udruga ili političkih stranaka koje u svojem programu imaju negativan odnos prema vjeri, moralu i Katoličkoj Crkvi.
Član 16. Članom HKM-a prestaje se biti: 1.smrću, 2. istupom, 3. isključenjem na osnovu odluke organa HKM-a koji je za to ovlašten.

V. ORGANIZACIJA I RAD

Član 17. HKM je udruga na području župe Presvetog Srca Isusova u Studencima sa sjedištem u Pastoralnom centru župe u Studencima.
Član 18. Ukoliko se ukaže potreba, HKM može osnovati svoje podružnice u drugim mjestima župe, te pripomoći kod osnivanja Udruge u drugim župnim zajednicama na području hercegovačkih biskupija i šire u hrvatskom narodu.
Član 19. U radu Udruge vrijedi načelo nadređenosti i podređenosti.
Član 20. Generalna skupština bira vodstvo Udruge; predsjednika, dopredsjednika, tajnika (i rizničara). Mandat vodstvu traje 3 godine, što može biti produženo još samo jedan mandat. U vodstvo se ne mogu birati maloljetni članovi. Udruga može imati i svoje sekcije s pročelnicima, njihovim zamjenicima i članovima sekcija.
Član 21. Zadaća vodstva je vodi, planira i saziva članstvo na redovite i povremene sastanke. Organizira rad Udruge između generalnih skupština, te se brine oko duhovne izgradnje članstva i apostolata Udruge kao cjeline.
Član 22. Duhovnika udruge imenuje nadležna crkvena vlast. Ukoliko se drugačije ne odredi duhovnik udruge je sam mjesni župnik On odgovara za sva pitanja vjere, morala i crkvene discipline.
Član 23. HKM mora svake godine održati svoju glavnu godišnju skupštinu. U izvanrednim slučajevima može se sazvati izvanredna skupština o čemu odlučuje vodstvo udruge ili trećina članstva.
Član 24. O radu redovitih i izvanrednih skupština pobliže odredbe donosi Poslovnik HKM-a.
Član 25. Udruga može imati i svoje sekcije kao što su nogometna, liturgijska, dramska i druge. One trebaju imati svoje članove, a na čelo tih sekcija stavljaju se pročelnici, njihovi zamjenici i rizničari.

VI. POSLOVNIK

Član 26. Poslovnikom HKM-a koji donosi Glavna godišnja skupština određuju se odnosi unutar organizacije, upute za rad, kao i način poslovanja Udruge.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Član 27. U slučaju prestanka djelovanja Udruge, imovina Udruge prelazi u vlasništvo župe Presvetog Srca Isusova u Studencima.
Član 28. Odluku o prestanku djelovanja Udruge može donijeti samo redovita ili izvanredna skupština udruge.
Član 29. Ovaj Pravilnik ima karakter privremenosti – ad experimentum. Donosi ga glavna skupština, a na snagu stupa danom odobrenja od nadležne crkvene vlasti.

 

© 2012 - 2022 Svetište Studenci. Dozvoljeno je preuzimati izvorne tekstove. Web development Ante Kozina

Please publish modules in offcanvas position.