Nedjelja, 8. svibnja:                           8 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                          9,30 - Sveta Misa blagoslova polja u Stubici                           11 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           12 - Sveta Misa blag. polja u Trseljevini                           Aktualni župni list

Povezanost

ŽUPNI VIJESNIK POVEZANOST – GRADITELJ POVEZANOSTI I ZAJEDNIŠTVA

Prvi broj “Povezanosti” – 1996.  g.

   U župi Studencima od 1996. počinje izlaziti župni list Povezanost. Prvi broj izišao je u prosincu 1996., formata 21x14,5 cm na 24 stranice. Na drugoj stranici piše da je Povezanost povremeni informativni list župne zajednice Studenci, a uređuje ga Urednički odbor. Makar se ne navode članovi uredničkog odbora niti ime urednika, iz uvodne riječi može se iščitati da je to župnik don Damjan koji naznačuje narav i ciljeve lista. Zadaća mu je pružati vjernicima potrebne informacije o životu župe te stvoriti "prostor za svestrani izražaj kulturnog, duhovnog i raznolikost stvaralačkoga života našega čovjeka", pozivajući sve župljane na čitanje i aktivnu suradnju u listu. Druga važna odrednica lista jest stvaranje što boljega zajedništva vjernika u župi, ali i promicanje snažnije povezanosti župe sa svojim odseljenim župljanima u Domovini i inozemstvu. Od 1988. god. postaje i glasilo novoutemeljenoga biskupijskoga svetišta Srca Isusova. Povezanost izlazi dva puta godišnje: pred Božić i u lipnju pred župnu svetkovinu Srca Isusova. Naklada mu je u početku 1000 primjeraka, a nakon 2000. god. tiska se u 1200 primjeraka. U prve tri godine list ima između 24 i 30 stranica. Od 1999. god. povećava se format lista na 24x17 cm i broj stranica do 40. Nakon toga broj stranica stalno raste, ali je i različit od broja do broja, a kreće se između 50 i 70, pa sve do 104 stranice. Nema pretplate na župni list. Dijeli se besplatno obiteljima u župi te šalje na 400 adresa brojnim odseljenim obiteljima i prijateljima po svijetu, od Hrvatske do Njemačke, Australije i Sjeverne Amerike. Financira se iz župne blagajne i dragovoljnim prilozima župljana i dobročinitelja. U lipanjskom broju 1997. kao odgovorni urednik navodi se župnik don Damjan, a glavni urednik župni vikar don Jozo Čirko. U sljedećim godištima župnik je glavni urednik, a duhovni pomoćnici su zamjenici glavnog urednika. Od 2009. Povezanost dobiva Uredničko vijeće sastavljeno od župljana i domaćega lektora. U prvim je već brojevima određen tematski okvir lista i naznačene su glavne rubrike: Riječ urednika, Povijesna zrnca, Obiteljska stranica, Iz župne kronike em (Naš ljetopis), Statistike župe, Slovo za dušu i srce (Slovo za dušu i tijelo) i Zdrav smijeh nije grijeh (zabavne stranice). Od 2003. uvodi se također rubrika za mlade s različitim nazivima: Za mlade, Stranice za mlade, Mladi, Kutak za djecu i mlade, a prigodno su se uvodile i druge rubrike, sve do 2009. kada se rubrike imenuju prema naslovima i sadržajima priloga.
   Župni list Povezanost predstavlja pravu riznicu podataka iz života župe i njezinih vjernika, u prošlosti i sadašnjosti. Te se teme obrađuju u rubrikama Povijesna zrnca i Iz župne kronike.
   U zrncima iz prošlosti don Milenko Krešić i don Tomo Vukšić napisali su niz tema iz povijesti kršćanstva na našim prostorima, o povijesti župe Studenci i pastoralnom radu župnika od osnutka do danas, a bilo je povijesnih priloga i drugih autora. U rubrici s nazivima Iz župne kronike, Kronika župe ili Naš ljetopis župnik je zabilježio, što riječju što fotografijama, sva važnija pastoralna, duhovna, kulturna i graditeljska zbivanja u životu župe kroz pojedinu godinu, pa predstavlja svojevrsnu ilustriranu kroniku župe: velika župna slavlja, župne, svećeničke, obiteljske i ženidbene jubileje, prve pričesti i krizme u župi, pučke misije i duhovne obnove, susrete s roditeljima, domaćinima i bolesnicima u župi, rad Župnog pastoralnog vijeća, vjeronaučne i ministrantske susrete, humanitarne aktivnosti, kulturne priredbe, nastupe župnih zborova i orkestara, susrete župljana u Zagrebu, graditeljske pothvate, statističke podatke o krštenima, vjenčanima i umrlima, popise prvopričesnika i krizmanika i drugo.

 

   Druga rubrika odnosi se na obiteljsku tematiku. Teme su obrađene jednostavnim stilom s nakanom promicanja vjerske formacije odraslih vjernika, potom problematici braka i obitelji, roditeljskog odgoja djece te duhovnoga i moralnoga odgoja mladeži. O obiteljskim temama pisali su don Ivan Vukšić, dr. Ante Lauc, župnik don Damjan, osobito iz svoga pastoralnoga iskustva, a 20-ak tema o kršćanskim obiteljima, bračnim i obiteljskim odnosima, odgoju djece i mladeži, napisao je dr. don Ante Pavlović. Zanimljiv su prilog napisale i tri učenice iz župe s naslovom Roditelji, ne budite neprijatelji svome djetetu.

   Posebno mjesto u župnom listu imaju rubrike Za mlade (Kutak za djecu i mlade...)i Slovo za srce i dušu. Na stranicama za mlade obrađuje se razne teme o moralnom i duhovnom životu mladeži, o izazovima i problemima njihova odrastanja i odgoja, o čemu su, uz svećenike don Jozu Čirku, don Milenka Krešića i don Ivana Bebeka, pisali i sami mladi župljani. Rubrika, pak, Slova za srce i dušu,mala je riznica poticajnih razmišljanja, poučnih zgoda, pripovijesti, molitava, pjesama i drugo. Prvi se put pojavljuje 1997. god. i povezana je rubrikom Stvaralaštvo i kušnje, pa one, uzdonošenje duhovnih, mudrih i poticajnih misli, razmišljanja i kraćih tekstova poznatih osoba, predstavlja malo duhovno i kulturno stvaralaštvo djece i mladih u župi. Na tim stranicama oni pišu svoje literarne prvijence, radilo se o kraćim ili dužim izvješćima, razmišljanjima, prigodnim tematskim sastavima ili pjesmicama.
   Zadnje su stranice lista rezervirane su križaljci, raznim dosjetkama, vicevima i šalama s porukom: zdrav smijeh nije grijeh.

„Povezanost“ – uvezanih 25 brojeva (1996.-2009.)

© 2012 - 2022 Svetište Studenci. Dozvoljeno je preuzimati izvorne tekstove. Web development Ante Kozina

Please publish modules in offcanvas position.