Nedjelja, 8. svibnja:                           8 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                          9,30 - Sveta Misa blagoslova polja u Stubici                           11 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           12 - Sveta Misa blag. polja u Trseljevini                           Aktualni župni list

Sestre u župi

PASTORALNO DJELOVANJE SESTARA SLUŽAVKI MALOG ISUSA U ŽUPI STUDENCI

Prvo pastoralno djelovanje sestara u župi Studencima (1967.-1975.)

Vrhbosanski nadbiskup dr. Josip Stadler,
utemeljitelj družbe Sestara Služavki Maloga Isusa

   O dolasku sestara u župu i prvom razdoblju njihova pastoralnoga rada i života u župi, postoje pisani dokumenti odnosno prepiska između župnika mons. Andrije Majića i biskupa Petra Čule, pismo provincijalne glavarice Vrhovnoj upravi u Zagreb o zatvaranju pastoralnoga djelovanja sestara u župi Studencima, te kratka pisana svjedočanstva pojedinih sestara.

 

 

Dolazak sestara u župu

   Vrhovna poglavarica sestara Služavki Maloga Isusa s. M. Maristela Goić rado se odazvala pozivu mons. Andrije Majića, te je uz odobrenje biskupa Čule, poslala dvije sestre u župu Studence. Dolaskom u župu sestre preuzimaju brigu za liturgijsko pjevanje i sviranje, uređivanje crkve, vjerski odgoj djece i mladih, te brigu za župno seosko domaćinstvo. Prve sestre u župi Studencima bile su s. Violeta Barišić i s. Gonzaga Mušterić. Za vrijeme prvoga pastoralnog rada u župi, koji je trajao 8 godina, djelovalo je 11 sestara: s. Violeta Barišić (1967.-1970.), s. Gonzaga Mušterić (1967.-1970.), s. Danica Župarić, s. Vilibalda Kvesić (1970.-1971.), s. Amata Doknjaš (1970.-1973.), s. Nevena Jurić, s. Pavka Dujmović, s. Jadranka Lacić (1973.-1975.), s. Florentina Crnković (1973.-1974.), s. Mercedes Mijatović (1974.-1975.), s. Cecilija Topić.

 

 

Pastoralni rad sestara u župi

   S. Violeta Barišić na poseban se način posvetila liturgijskom pjevanju i sviranju, katehizaciji djece i mladih, te uređivanju crkve. Dolaskom u župu pokrenula je dva župna zbora s višeglasnim pjevanjem. Među vjernicima je ostala živa uspomena na to vrijeme i ljepota višeglasnog liturgijskog pjevanja, posebno "Glibotićeve Mise" i pričesne liturgijske pjesme O hostijo spasonosna. S. Gonzaga Mušterić brinula se za župno domaćinstvo. Kasnije se njima pridružuje s. Danica Župarić.
   Sjećanja i svjedočanstva župljana i sestara potvrđuju da su sestre imale dobru suradnju sa župnikom i svećenicima te u pastoralnom radu s djecom, mladima i njihovim obiteljima, kako u Studencima tako i u obližnjim selima: Stubica, Prćavci i Zvirovići. O boravku pojedinih sestara i njihovu svakodnevnom poslu i aktivnostima nema mnogo zapisa, nego tek poneka fotografija i svjedočanstva sestara.
   S. Jadranka Lacić svjedoči da je bila u župi Studenci od 26. kolovoza 1973. do 28. listopada 1975. S njom je jednu godinu bila s. Florentina Crnković, a drugu godinu s. Mercedes Mijatović, koja je ostala još mjesec dana nakon odlaska s. Jadranke Lacić. S. Florentina u Studencima ostaje samo godinu dana jer je bila premještena zbog bolesti srca.
   S. Amata Doknjaš pripovijeda da je bila u Studencima od Velike Gospe 1970. do Velike Gospe 1973. god. Vodila je poslove domaćinstva. S njom je jedno vrijeme bila s. Danica Župarić, a kasnije s. Nevenka Jurić uz kraću pomoć s. Pavke Dujmović koja se nalazila na dvomjesečnom katehetskom praktikumu što je tražio Katehetski institut kojega je pohađala u Zagrebu.
   U opisu posla s. Jadranka kaže: "Moj posao bio je katehizacija i sviranje, vođenje pjevanja. U ono vrijeme nismo imali nekog posebnog zbora, ali bila je uvijek grupa mladih od 15 do 20 članova s vrlo lijepim glasovima. Neki od njih su poslije i sami postali voditelji pjevanja, predvoditelji tamburaškog benda, zbor tamburica (Petković). U to vrijeme, a možda i sada ženski posao je tamo bio slabo cijenjen..." Poslovi domaćinstva koje su sestre vodile sadržavali su rad u vrtu, kuhanje, kućanstvo, briga za životinje - kravu, sitnu perad...
   Župljani su imali veliko poštovanje prema sestrama. S. Jadranka Lacić svjedoči o povezanosti sestara s obližnjim obiteljima i poštovanju koje su u narodu uživali svećenici i časne sestre. "Veoma su nas voljeli i cijenili... Mnogi su redovno donosili prvine od svoga uroda i darivali sestrama. Odluka o zatvaranju pastoralnoga djelovanja sestara u njihovoj župi teško im je pala." Sestre su povučene iz župe Studenci 3. studenoga 1975.

   U vremenu prvoga pastoralnog djelovanja sestre su iz župe Studenci dobile tri kandidatice: Maru i Rastislavu Šimović, kćeri Mije i Ive, te Veselku Brajković. Preporuka za prijem u samostan Mare i Rastislave nalazi se u dokumentima župe.

   Mara i Rastislava Šimović napustile su život u redovničkoj zajednici. Veselka Brajković je i danas Služavka Maloga Isusa s redovničkim imenom s. Finka Brajković.

 

S. Vilibalda Kvesić

 

S. Jadranka Lacić s mladima

 

 

Drugo pastoralno djelovanje sestara u župi Studencima (1996.-2003.)

Ponovni dolazak sestara u župu

   Na molbu župnika don Damjana Raguža, uz odobrenje biskupa Ratka Perića, te provincijalne i Vrhovne uprave sestara Služavki Maloga Isusa, sestre su 7. rujna 1996. po drugi put došle u župu Studence. Toga dana oko 15 sati crkvena zvona su najavila njihov dolazak. Pred crkvom su sestre dočekali odrasli vjernici, djeca i mladi zajedno sa župnikom don Damjanom Ragužem i kapelanom don Jozom Čirkom. Radosno su pozdravili sestre i izrazili im dobrodošlicu, a sutradan na blagdan Male Gospe, pod svečanom svetom Misom, sestre su, uz nazočnost tadašnje provincijalne poglavarice s. Vitomire Begić, predstavljene puku.
   Tom prigodom gimnazijalka Helena Petković u pozdravnom govoru sestrama naglasila je: "Učit ćete nas Bogu se moliti, ljude voljeti, Boga nadasve ljubiti. Današnji svijet prepun je lažnih učitelja, lažnih proroka, lažnih prijatelja. Od vas očekujemo nesebičnu ljubav, prijateljstvo i zalaganje za duhovno dobro, kako nas mladih tako i cijele naše zajednice."
   Na Malu Gospu 1996. god. pastoralno djelovanje započele su s. Cecilija Topić, s. Mirka Iličić i s. Livija Pandžić. Kroz vrijeme drugog pastoralnog rada u župi Studenci djelovalo je 8 sestara: s. Livija Pandžić (7. rujna 1996. - 17. kolovoza 1999., katehizira u župi i u školi); s. Cecilija Topić (7. rujna 1996. - lipanj 2003., obavlja poslove domaćice); s. Mirka Iličić ( 7. rujna 1996. - 17. kolovoza 1999., vrši dužnost kuharice i odgovorne sestre u zajednici); s. Anita Rajić (17. kolovoza 1999. - 13. srpnja 2000., katehizira u župi i u školi); s. Edita Perić (17. kolovoza 1999. - 15. rujna 2000., vrši dužnost kuharice i odgovorne sestre u zajednici); s. Pavka Dujmović (9. rujna 2000. - lipanj 2003., katehizira u župi, u školi i obavlja službu odgovorne sestre u zajednici); s. Amata Doknjaš (8. rujna 2000. - 29. kolovoza 2002., obavlja posao kuharice); s. Marta Rošić (25. kolovoza 2002. - 1. svibnja 2003., obavlja posao kuharice).

 

 

Pastoralne aktivnosti sestara

   Nakon pastoralne odsutnosti od 21 godinu, preuzele su župnu katehezu i školski vjeronauk, liturgijsko pjevanje, odnosno okupile su mali i veliki zbor, te preuzele župno domaćinstvo i poslove oko uređivanja crkve.
   Plodovi drugog pastoralnog djelovanja sestara u župi Studenci najbolje se očituju kroz djelovanje društva Prijatelji maloga Isusa, koje je zaživjelo 1998. godine. Od tada društvo djeluje kao produžena ruka sestara Služavki Maloga Isusa i nadbiskupa Josipa Stadlera. Dok su sestre djelovale u župi Studencima, Prijatelji maloga Isusa sa sestrama su posjećivali stare, nemoćne, bolesne i siromašne osobe. Posebno su to činili u vrijeme došašća i korizme. Takvi posjeti bili su svima veliko zadovoljstvo i radost, i članovima društva Prijatelja maloga Isusa i posjećenim osobama u potrebi. Iz vremena drugog pastoralnog djelovanja sestre nemaju ni jedno duhovno zvanje, ali povećao se broj Prijatelja maloga Isusa. Sudjelovanje na godišnjim susretima Prijatelja maloga Isusa pokazuje kako njihova brojnost raste iz godine u godinu.

   Primjerice, u kronici kuće sestara Služavki Maloga Isusa stoji zapisano da na susret Prijatelja maloga Isusa u Vidovice 17. lipnja 2000. odlazi 29 mladih Prijatelja maloga Isusa, a vodili su ih župnik don Damjan Raguž, s. Anita Rajić i s. Cecilija Topić. Na susretu je nastupio tamburaški sastav i mali zbor s pjesmom "Cijeli svijet", a župljanin Željko Keža izveo je na diplama i gajdama svoj program. Zauzeli su četvrto mjesto u nastupu. Na susretu u Maglaju, 30. lipnja 2001. sudjeluje 50 djece Prijatelja maloga Isusa, a već sljedeći put, 27. travnja 2002. na susretu Prijatelja maloga Isusa u Sarajevu nazočno je 150 djece Prijatelja maloga Isusa iz župe Studenci.
   Kroz članove društva Prijatelji maloga Isusa i danas u župi Studenci živi duh ljubavi prema malom Isusu i ugroženom bratu čovjeku.

 

Sestre u župi sa sestrom provincijalkom

S. Anita Rajić pored jaslica u Studencima

S. Livija Pandžić s prvopričesnicima 1999. godine

S. Edita Perić

S. Pavka Dujmović s prvopričesnicima

S. Pavka Dujmović, s. Cecilija Topić, s. Amata Doknjaš

 

 

Zaključak

   Pastoralnim radom u župi Studencima časne sestre Služavke Maloga Isusa darovale su 14 godina života, rada i svjedočenja ljubavi prema Bogu i čovjeku. Kroz društvo Prijatelji maloga Isusa darovale su župi i narodu svoje duhovno blago i karizmu Družbe.

   Unutar župe Studenci Bog je sestrama darovao tri duhovna zvanja od kojih je jedno ostvareno i ustrajalo te služi Bogu i Crkvi kroz duh i karizmu sestara Služavki Maloga Isusa, a to je s. Finka Brajković.

   Kroz vrijeme prvoga pastoralnog djelovanja od 8 godina i drugog od 7 godina, sestre Služavke Maloga Isusa ostavile su poseban pečat svoga djelovanja u župi Studencima, osobito na području vjerskog odgoja, liturgijske glazbe i ljubavi prema malom Isusu i čovjeku u nevolji.

Free counters! 

© 2012 - 2022 Svetište Studenci. Dozvoljeno je preuzimati izvorne tekstove. Web development Ante Kozina